Heteroptera (wantsen)

wants, klik hie voor een grote foto De orde der Hemiptera, in het Engels 'true bugs' genoemd, omvat de onderorde der Heteroptera (wantsen) en de onderorde der Homoptera waartoe onze cicaden behoren. In Nederland en BelgiŽ kennen we ongeveer 600 soorten wantsen. De volgende leden houden zich met wantsen bezig

Publicaties

Aukema, B. & D.J. Hermes 2016: Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel IV: Pentatomorpha I. EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden.

Aukema, B. & D.J. Hermes, 2014 Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel II: Cimicomorpha II: 1-296. EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden

Aukema, B., D. Hermes, P.-p. Chen & N. Nieser 2012: Wantsen van de Nederlandse Waddeneilanden IV (Hemiptera: Heteroptera). Nederlandse Faunistische Mededelingen 38: 25-48

Hermes, D. 2009: Inventarisatie Ongewerveldenfauna Witte Loop, Uitgave in eigen beheer, De wantsen (Heteroptera), pp. 14.